Reklamacje:

W celu złożenia reklamacji na towar zamówiony w naszym sklepie internetowym należy skontaktować się z Biurem Obsługi Klienta poprzez wysłanie wiadomości e-mail na adres sklep@meru.pl. W treści wiadomości należy:

- opisać powód reklamacji,
- podać numer zamówienia lub numer dokumentu stanowiącego dowód zakupu,
- podać proponowany przez Państwa czas i miejsce odbioru towaru zgłaszanego do reklamacji.

Reklamowany towar zostanie od Państwa odebrany z pomocą współpracującej z naszym sklepem firmy kurierskiej i przekazany do zbadania przez rzeczoznawcę. Po rozpatrzeniu reklamacji zostaną Państwo poinformowani o jej wyniku i dalszych krokach procedury drogą mailową. W przypadku nieuznania reklamacji koszt odesłania towaru ponosi zgłaszający.

W przypadku, gdy Klient sklepu będzie chciał wdać się w spór z naszą firmą w związku z obsługą reklamacji towaru ma możliwość skorzystania z pozasądowych metod rozstrzygania sporów. Wszelkie spory wynikające z umowy sprzedaży mogą być rozwiązywane w trybie mediacji przez mediatorów Centrum Mediacji Sądu Arbitrażowego przy Krajowej Izbie Gospodarczej w Warszawie, stosownie do regulaminu tego Sądu, obowiązującego w dniu skierowania wniosku o mediację.

Zwroty:

Mają Państwo możliwość skorzystania z prawa odstąpienia od umowy bez podania przyczyny w terminie nieprzekraczającym 14 dni kalendarzowych od dnia dostawy towaru. Warunkiem jest, aby towar pozostał nieużywany, a Państwo zobowiązani są do przesłania do nas oświadczenia o odstąpieniu od umowy, które można pobrać klikając TUTAJ. Oświadczenie należy przesłać na adres sklep@meru.pl. W przypadku odstąpienia od umowy koszt dostarczenia zwracanego towaru ponosi Klient. Towar należy wysłać bez pobrania na adres naszego magazynu wysyłkowego, który otrzymają Państwo po przesłaniu do naszego Biura Obsługi Klienta oświadczenia o odstąpieniu od umowy. Po otrzymaniu od Państwa podpisanej kopii faktury korygującej dokonamy zwrotu pieniędzy na podany numer rachunku bankowego.

W przypadku odstąpienia od umowy, towary typu:
TV, pralki, lodówki, zmywarki, okapy, piecyki gazowe i elektryczne
nie mogą być one odesłane zwykłą przesyłką pocztową ze względu na duże gabaryty. W związku z tym koszt odesłania towaru będzie wyższy niż zwykła przesyłka pocztowa.